Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Povinně zveřejňované informace

Název vyhlášky

Účinnost

Směrnice zdadávání veř.zakázek Směrnice ZVZ.pdf

24.11.2017

Obecně závazná vyhláška obce Cep č. 1/2015  File.PDF

11.4.2015

Vyhláška komunální odpad.pdf 

27.3.2011

Obecně závazná vyhláška č.1/2004 o veřejném pořádku v obci

1.1.2020

Směrnice -zabezpečení zákona o finanční kontrole zákon 320/2001Sb.Směrnice.doc 2.1.2009
dodatek2.jpg dodatek k vyhlášce č.1/1999 27.5.2010
Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Směrnice č.22015.pdf 17.6.2015
jednací řád.pdf 28.11.2018
Požární vyhláška 2013 Cep2013.do 25.11.2013

Kalkulace vodné stočné 2018 kalkulace.pdf

16.5.2019

Směrnice fond obnovy vodovodu a kanalizace Směrnice fond.pdf

Vyhláška 1/2019 -poplatek ze psů Vyhláška 22019.pdf

Vyhláška 2/2019 - komunální odpad Vyhláška komunální odpad.pdf

Vyhláška 3/2019 - místní poplatek z pobytu Vyhláška 32019.pdf

1.7.2019

1.1.2020

1.1.2020

1.1.2020

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 167/2012 Sb. zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon