Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

     
     
     

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Povinně zveřejňované informace

Vyhlášky

Vyhláška Soubor Účinnost
Vyhláška odpady 1/2019 Vyhláška odpady 1 2019.pdf 1.1.2020
Vyhláška odpady 1/2020 Vyhláška odpady 1 2020.pdf 16.6.2020
Vyhláška poplatek za psa 2/2019 Vyhláška psi 2 2019.pdf 1.1.2020

Vyhláška poplatek z pobytu 3/2019

Vyhláška o poplatku z pobytu 1/2021

 

 

Vyhláška obecního systému odpadového hospodářství 

 

 

 

Vyhláška obecního systému odpadového hospodářství

Vyhláška pobyt 3 2019.pdf

Obecně závazná vyhláška obce Cep č.12021 o místním poplatku z pobytuobce Cep.doc

 

Vyhláška obce o poplatku za polepnici 2021.docx 

 

 

Vyhláška o systému shromaždování odpadu 2021.doc

1.1.2020

13.10.2021

 

 

1.1.2022

 

 

 

13.10.2021

Směrnice

Směrnice Soubor Účinnost
Veřejné zakázky Směrnice ZVZ.pdf 24.11.2017
Jednací řád Jednací řád.pdf 28.11.2018
Požární řád Požární řád.doc 28.3.2013
Fond vodohospodářského majetku č. 1/2019 Směrnice Fond.pdf 1.7.2019
Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Směrnice dotace z rozpočtu obce.pdf 30.6.2015

Ostatní

Předmět Soubor Účinnost
Kalkulace vodné za rok 2020 Kalkulace vodné,stočné 2020.pdf 1.1.2021
Kalkulace vodné za rok 2019 kalkulace 2019.pdf 1.5.2020

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 167/2012 Sb. zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon