Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Dotace a granty

Dotace a granty

2022 Program obnovy venkova - Restaurátorský záměr nástropní malby v hlavní lodi - kostel sv. Jana Křtitele

logo.jpg

Poskytovatel: Jihočeský kraj

číslo smlouvy SDO/OEZI/1659/22

neinvestiční dotace UZ 711

celkové neinvestiční náklady Kč 551862,-

poskytnutá neinvestiční dotace Kč 300000,-

Popis: II.etapa, restaurování nástropních maleb v lodi v kapli sv. Jana Křtitele. Restaurování a rekonstrukce dekorativní a šablonové výmalby bylo provedeno podle nálezové situace a za konzultace odborný pracovníkem NPÚ ÚOP České Budějovice. Restaurátorské práce byly provedeny řádně a v potřebné kvalitě.

2020 Program obnovy venkova - Rozšíření kulturně ubytovacího zařízení Myslivna čp. 50

Poskytovatel: Jihočeský kraj  logo.jpg

číslo smlouvy: SDO/OREG/380/20

investiční účelová dotace UZ 711

celková výše poskytnuté dotace: Kč 200 000,-

celkové náklady investiční akce :Kč 468946,-

Popis :

V části budovy došlo k rozšíření ubytovacího zařízení /2 místnosti + vybudování sociálního zařízení, nové obklady a dlažba/. Dále došlo k výměně oken a vstupních dveří.

V části budovy, která slouží k pořádání kulturních akcí byly vybudovány vodovodní a kanalizační přípojky, dále tato budova byla napojena elektrickými rozvody, které zde doposud chyběly.

Úprava malé vodní nádrže č.p. 753/5,která se nachází v zahradě kolem nemovitosti Cep č.p. 50.

Nádrž byla vyčištěna od nánosů, břehy byly zpevněny kamenem, bylo opraveno výpustní zařízení a celá nádrž byla vyvezena pískem

 2021 Program movité kulturní dědictví - drobná sakrální architektura, 1.výzva, Cep st. 26 - Kostel sv. Jana Křtitele

Poskytovatel Jihočeský kraj logo.jpg

 číslo smlouvy  457-02-08/21

neinvestiční dotace UZ 457

celková výše poskytnuté dotace Kč 48000.-

celkové náklady akce Kč 196650,-

Popis: Obnova se týkala restaurátorského záměru nástěnné malby v kostele sv. Jana Křtitele./1.etapa přesbytář/