Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Občan a obec > Poplatky

Poplatky

Vodné a stočné 

cena vodného pro rok 2024 Kč 22,40 / m3

cena stočného pro rok 2024 Kč 7,84 / m3

odečet prováděn pololetně tj. I.pol. 2024 - stav k 30.6.2024 /stav nahlásit nejpozději do 5.7.2024/

                                                II.pol.2024 - stav k 31.12.2024 /stav nahlásit nejpozději do 5.1.2025/

• způsoby platby:

     - převodem na účet obce 5222251/0100 - jako variabilní symbol uveďte číslo popisné

      - na pokladně obecního úřadu Cep

Preferovaný způsob úhrady převodem.

CV23 Cep.ods  kalkulace vodné,stočné

Odpady

Způsob nakládání s odpady v obci stanovuje obecně závazná vyhláška obce Cep č. 2/2021, o stanovení systému shromažďování, sběru, třídění, přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Cep Vyhlaska o systemu shromazdovani odpadu 2021[2] (1).pdf účinnost 13.10.2021

Výši souvisejících poplatků pak stanovuje obecně závazná vyhláška obce Cep  - Obecně závazná vyhláška obce Cep o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství  obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství pro rok 2024.pdf   

účinnost 1.1.2024

Obecně je problematika odpadů řešena zákonem č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

Informace k platbě :

Každý občan trvale bydlící v obci Cep, je dle uvedené vyhlášky   povinen platit poplatek za svoz komunálního odpadu.

Termín splatnosti je vždy k 31.3. daného roku.

Platba za svoz komunálního odpadu na rok 2024 pro občany trvale bydlící v obci Cep

 výše plateb: 600 Kč/osoba

• způsoby platby:

     - převodem na účet obce 5222251/0100 - jako variabilní symbol uveďte číslo popisné

      - na pokladně obecního úřadu Cep

Preferovaný způsob úhrady převodem.

Platba komunálního odpadu na rok 2024 za objekty

• poplatníkem je vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba, která je umístěna na území obce

 výše plateb:  600,- Kč za objekt 

       - převodem na účet obce 5222251/0100 - jako variabilní symbol uveďte číslo popisné

      - na pokladně obecního úřadu Cep

Preferovaný způsob úhrady převodem.

Svoz odpadu pro naši obec zajišťuje firma TECHNICKÉ SLUŽBY TŘEBOŇ s.r.o.

rozpis svozů TS.pdf

SYSTÉM EKO-KOM

Jednou z povinností obce, stanovenou zákonem o odpadech je, zajišťovat i tříděný sběr využitelných složek komunálních odpadů. Zabezpečení této činnosti je však pro obec finančně dost nákladné. Abychom výši nákladů minimalizovali, zapojili jsme se do systému EKO-KOM. Proč? Odpověď je jednoduchá, obce zapojené v tomto systému získávají nárok na odměnu za zajišťování zpětného odběru a následného využití odpadů z obalů. Výše odměny je závislá zejména na množství vytříděných odpadů, její výše tak roste spolu s účinností systému sběru.

eko kom osvědčení.pdf

 

Sběrový dvůr obce je otevřen každou sobotu od 9.00-10.00 hodin.

Poplatek za psa

Vyhláška psi 2 2019.pdf

účinnost 1.1.2020

 

Poplatek z pobytu

Vyhláška pobyt 3 2019.pdf

účinnost 1.1.2020

 

poplatky 2023.pdf