Poskytnutí údajů z informačního systému

V souladu s ustanovením § 8 odst. 3 a 4 zákona o evidenci obyvatel poskytuje Ministerstvo vnitra nebo krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností    a ohlašovny územního obvodu místa trvalého pobytu písemně údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel k osobě žadatele. Zažádat o poskytnutí údajů z informačního systému může obyvatel starší 15 let (údaje o osvojení lze poskytnout až po dovršení 18  let), za obyvatele mladšího 15  let a za občana, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena, zákonný zástupce. O poskytnutí může rovněž požádat člen domácnosti, nebo společně s žadatelem podpůrce na základě smlouvy o nápomoci, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.
 
Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel musí mít písemnou podobu (k jejímu podání lze využít tiskopis „Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému“, dostupný u orgánů příslušných k poskytování údajů), a musí obsahovat:
  1. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
  2. rodné číslo,
  3. číslo občanského průkazu, cestovního dokladu, průkazu o povolení k pobytu pro cizince nebo průkazu povolení k pobytu azylanta,
  4. adresa místa trvalého pobytu občana nebo místa pobytu cizince.
Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem - tato povinnost neplatí, pokud žadatel předloží doklad totožnosti a žádost podepíše před orgánem příslušným k poskytování údajů.
 
Žádost lze podat také elektronicky na formuláři, který žadatel po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem, nebo podá prostřednictvím zpřístupněné datové schránky a čísla elektronicky čitelného identifikačního dokladu.
 
Poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel podléhá zpoplatnění ve výši 50 Kč za jednu stranu.
 

 

15. 11. Leopold

Zítra: Otmar

Můj obchod-Vojkůvková M.

Po,St,Pá    8-10    15-18 hod

So              8-11 hod

Žádost kácení

žádost kácení.doc

 ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET

 

htpp://monitor.statnipokladna.cz/2016/obce/detail/00476706 

volný termín!!! 28.7.-4.8.2018

Nabízíme ubytování v rekreačním objektu MYSLIVNA CEP:na samotě v blízkosti lesa, jednopatrová zděná budova. V přízemí: kuchyň,obývací pokoj s TV, 2 ložnice, WC,koupelna, komora. V prním patře kuchyň,obývací pokoj s TV, 3 ložnice, WC, koupelna, komora. Celkem 14 lůžek. Vybavení: lednice, el.sporák, 2x TV,teplá voda. Povlečení vlastní! Pozemek je oplocený,možnost grilování,parkování v objektu. Nedaleko vesnice Cep /obchod,hostinec/, Cepské pískovny s krásnou krajinou a možností koupání a cykloturistiky. Velmi levné ubytování Kč 1500,-/den +DPH vhodné pro rodiny s dětmi. V letních měsících pronajímáme v týdeních turnusech od soboty do soboty, v ostatních měsících libovolně . Možnost topení za příplatek. tel. 721 225 462 nebo 606 439 301

Myslivna-fotogalerie-hlavní panel

Sešit1.xlsx
1.jpg

www.idos.cz

Czech Point

CZECHPOINT.pdf

http://www.mapy.cz/#x=134027644@y=131825727@z=11@mm=ZP@sa=s@st=s@ssq=Cep@sss=1@ssp=120705957_126961537_150393765_149833601

Návštěvnost stránek

089597