Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Smazat - po kontrole obsahu zákazníkem > Povinně zveřejňované informace - staré

Povinně zveřejňované informace - staré

Zveřejnění informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Svobodný přístup k informacím je upraven zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, který ukládá povinným subjektům vybrané informace zveřejnit i způsobem, který umožňuje dálkový přístup. Výčet těchto informací stanoví vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup. Příslušné informace jsou dostupné v této sekci.

1. Úplný název povinného subjektu

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu
    Obec Cep má dlouholetou tradici. Vznik a způsob založení včetně její činnosti se
    řídí  zákonem  č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění následných úprav.

3. Organizační struktura

4. Kontaktní údaje

Obecní úřad 384781587, ing. Jan Vobejda 724524544

5. Případné platby lze poukázat na č.účtu: 5222251/0100

6. IČ: 00476706

7. DPH: Obec Cep je plátce DPH,DIČ CZ00476706

8. Dokumenty 
    Jsou zveřejněny na Úřední desce a v části Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva.

9. Žádosti o informace
    Žádost o poskytnutí informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře
      Obecní úřad Cep nabízí  v úředních dnech a hodinách  na podatelně formuláře.
      Další formuláře si můžete stáhnout z: www.form.cz

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
      Řešíme na obecním úřadě dle konkrétních okolností.

14. Předpisy
      Obecně závazné vyhlášky  jsou k nahlédnutí v úředních hodinách na obecním úřadě
      a  na úřední desce .

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

      Vzor návrhu licenční smlouvy
      Výhradní licence dosud nebylo nutné poskytovat.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.