Přihlášení k trvalému pobytu

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a označen je číslem popisným nebo evidenčním, popř. orientačním.

Předkládané doklady:

-platný občanský průkaz, u něhož není v důsledku změny místa trvalého pobytu oddělena jeho vyznačená část. Nemá-li platný občanský průkaz, předloží jiný obdobný doklad, který je veřejnou listinou.

-vlastník domu nebo bytu nemusí předkládat výpis z katastru nemovitostí ,ale musí sdělit číslo bytové jednotky, tak jak je vedeno na katastru nemovitostí /ohlašovna sama dálkovým přístupem ověří vlastnictví/

-při přihlašování do nájemního bytu - doklad o oprávnění k užívání bytu, který musí obsahovat identifikační údaje, podpis, smlouva musí být v době přihlášení platná. Pokud přihlašovaný není vlastník nebo nájemník, pak je třeba úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu nebo oprávněné osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopise před zaměstnancem úřadu

K přihlášení do 15 let zákonný zástupce předloží rodný list dítěte, pokud není dítě uvedeno v jeho OP. Jestliže má dítě vydán OP, předloží zákonný zástupce i tento.

Po předložení dokladů občan vyplní a podepíše tiskopis "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu" /pouze na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu/

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan správní poplatek ve výši Kč 50,- /děti do 15 neplatí/.

 

Po změně trvalého pobytu je občan povinen do 15 pracovních dnů požádat o vydání nového občanského průkazu.

K vydání nového občanského průkazu občan nevyplňuje žádost a nepředkládá fotografii.

Občan, který se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, oznámí tuto skutečnost ohlašovně podle místa svého trvalého pobytu. Pří písemném oznámení je nutný úředně ověřený podpis občana. Za ukončení trvalého pobytu na území České republiky zaplatí občan správní poplatek ve výši Kč 100,-.

 

Majitel objektu může požádat o výpis osob, jež jsou hlášené k trvalému pobytu na adrese objektu /předloží platný občanský průkaz, právnická osoba rovněž výpis z obchodního rejstříku/ správní poplatek je Kč 50,- za každou započatou stranu výpisu.

 

18. 11. Romana

Zítra: Alžběta

Cepská hospoda

Zdeněk Fišer   IČO 47789549

Po,Út   zavřeno

St 17 - 22 h

Čt zavřeno

Pá 17 - 22 h

So 17 - 23 h

Ne 17 - 20 h

 14-21.10.2019 DOVOLENÁ!

 Můj obchod-Vojkůvková M.

Po    8 - 10 hod    15.30 - 16.30 hod

Út  zavřeno

St    8 - 10 hod

Čt   zavřeno

Pá   8.30 - 11 hod

So  8 - 10 hod

Žádost kácení

žádost kácení.doc

  ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET

 

htpp://monitor.statnipokladna.cz/2016/obce/detail/00476706 

 Nabízíme ubytování v rekreačním objektu MYSLIVNA CEP:na samotě v blízkosti lesa, jednopatrová zděná budova. V přízemí: kuchyň,obývací pokoj s TV, 2 ložnice, WC,koupelna, komora. V prním patře kuchyň,obývací pokoj s TV, 3 ložnice, WC, koupelna, komora. Celkem 14 lůžek. Vybavení: lednice, el.sporák, 2x TV,teplá voda.  Pozemek je oplocený,možnost grilování,parkování v objektu. Nedaleko vesnice Cep /obchod,hostinec/, Cepské pískovny s krásnou krajinou a možností koupání a cykloturistiky. Velmi levné ubytování Kč 1500,-/den +DPH vhodné pro rodiny s dětmi. V letních měsících pronajímáme v týdeních turnusech od soboty do soboty, v ostatních měsících libovolně . Možnost topení za příplatek. tel. 721 225 462 nebo 606 439 301

Myslivna-fotogalerie-hlavní panel

Sešit1.xlsx
1.jpg

www.idos.cz

Czech Point

CZECHPOINT.pdf

http://www.mapy.cz/#x=134027644@y=131825727@z=11@mm=ZP@sa=s@st=s@ssq=Cep@sss=1@ssp=120705957_126961537_150393765_149833601

Návštěvnost stránek

099117