Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Smazat - po kontrole obsahu zákazníkem > Dokumenty k finančnímu hospodaření > Schválená rozpočtová opatření

Schválená rozpočtová opatření

Rozpočet může být po jeho schválení změněn, tato změna se provádí rozpočtovým opatřením. Rozpočtová opatření se evidují podle časové posloupnosti. Rozpočtová opatření se uskutečňují povinně, a to jde-li o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu, o změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám, nebo jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku. Každou změnu schváleného rozpočtu provádí příslušný orgán územního samosprávného celku povinně rozpočtovým opatřením.

Prováděním rozpočtových opatření se rozumí jejich schválení usnesením rady nebo zastupitelstva na základě předložených materiálů. Zmocnění starosty obce k provádění rozpočtových opatření je specifikováno v Příloze č. 1 schváleného rozpočtu obce na příslušný rozpočtový rok.

Schválená rozpočtová opatření jsou zveřejněna na elektronické úřední desce do 30 dnů ode dne jejich schválení, a to po dobu zveřejnění rozpočtu, ke kterému se rozpočtové opatření vztahuje, tzn. až do doby schválení rozpočtu na následující rozpočtový rok.

 Rozpočtové změny 2019

RZ 1.pdf  z 3.1.2019 vyv. 2.2.2019

RZ č.2.pdf z 25.2.2019 vyv. 11.3.2019

RZ č.3.pdf  z 27.3.2019 vyv. 4.4.2019

rz 4.pdf z 2.5.2019 vyv. 31.5.2019

rz 5.pdf z 14.5.2019 vyv. 6.6.2019

rz 6.pdf z 27.5.2019 vyv. 6.6.2019

RZ7.pdf z 3.6.2019 vyv. 1.7.2019

RZ 8.pdf z 26.6.2019 vyv. 8.7.2019

rz9.pdf z 30.6.2019 vyv. 25.7.2019

rz č.10.pdf z 5.7.2019 vyv. 1.8.2019

RZ č.11.pdf z 8.7.2019 vyv. 1.8.2019

RZ 12.pdf z 25.7.2019 vyv. 12.8.2019

RZ 13.pdf z 1.8.2019 vyv. 26.8.2019

RZ14.pdf z 12.8.2019 vyv. 26.8.2019

RZ15.pdf  z 14.8.2019 vyv. 12.9.2019

RZ 16.pdf   z 1.9.2019 vyv. 30.9.2019

RZ 17.pdf z 1.10.2019 vyv. 31.10.2019

Rz 18.pdf z 30.10.2019 vyv. 14.11.2019

změna rozpisu 1.11..pdf  vyv. 30.11.2019

rz 19.pdf z 2.11.2019 vyv. 1.12.2019

RU č.20.pdf  z 16.12.2019 vyv. 6.1.2020

změna rozpisu 30.12..pdf  vyv. 6.1.2020

RZ 21.pdf z 29.12.2019 vyv. 13.1.2020