Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Kultura a spolky > SDH

Historie založení SDH CEP

Organizace dobrovolných hasičů CEP byla založena dne 15.10.1905. Hlavním iniciátorem založení hasičského spolku byl učitel Vojtěch Vaněk. Zásluhu na jeho vzniku má však i obecní zastupitelstvo, když všichni zastupitelé se stali jeho členy. Starostou hasičů byl zvolen Jan Dvořák, jednatelem učitel Vojtěch Vaněk a pokladníkem rolník Martin Hadač.

Ke cti cepských dobrovolných hasičů je třeba přičíst, že mimo svého hlavního poslání-bojovat s nebezpečným živlem- se rovněž stali významnou kulturně-společenskou složkou v obci. Více o historii SDH Cep, ničivých požárech v obci a kulturních akcích naleznete v publikaci od Fratiška Hešíka - Slunce vychází nad Petrovci.

Publikaci možno zakoupit na OÚ v úředních hodinách za Kč 100,-

K dnešnímu dni má SDH CEP 25 členů

starosta Jezvík Jan
velitel Dvořák Pavel
jednatel Klíma František
pokladník Březina Pavel

soutěžní družstvo:

velitel

Jezvík František
strojník Březina Pavel ml.
savice Kroutl Václav
útočníci Chrt Michal
  Březina Petr
  Dvořák Václav ml.
  Zeman Václav ml.
náhradníci Dvořák Martin
  Vidiečan

Hasičský sjezd  - ženy a dívky v krojích Hasiči z Cepu v roce 1959 Hasičský sjezd v Cepu v roce 1929