Zrušení trvalého pobytu

 

Jak a kdo může podat žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu?

Ve správním řízení, v němž lze zrušit údaj o trvalém pobytu na návrh oprávněné osoby (např. vlastník objektu nebo jeho vymezené části) občanovi, kterému zaniklo užívací právo k objektu nebo jeho vymezené části a občan objekt nebo jeho vymezenou část neužívá, se postupuje v souladu s ust. § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o evidenci obyvatel“). Navrhovatel je povinen existenci zániku užívacího práva a neužívání objektu v řízení prokázat. Všechny podmínky musejí být splněny současně.

Důležité informace:

Požádat o zrušení údaje o místě trvalého pobytu lze pouze osobě, která na dané adrese již nebydlí.

Nelze požádat o zrušení údaje o místě trvalého pobytu ke své osobě. Tento údaj je změněn pouze přihlášením na novou adresu trvalého bydliště.

Žádost podává oprávněná osoba, která je držitelem nájemní smlouvy k danému objektu nebo vlastníkem tohoto objektu (nemovitosti). Žadatel doloží a prokáže ve správním řízení splnění zákonných podmínek pro vyhovění jeho žádosti. V žádosti se uvedou údaje o žadateli a osobě, jíž má být údaj zrušen. Další údaje viz. formulář žádosti o zrušení údaje o místu trvalého pobytu osoby.

Oprávněná osoba dokládá:

rozhodnutí soudu o zbavení užívacího práva k bytu (nebo objektu) osoby, jíž má být údaj zrušen

ukončení nájemní smlouvy, předávací protokol k bytu

u rozvedených manželů rozvodový rozsudek, dohodu o dalším užívání bytu pro dobu po rozvodu.

u družstev výpis z obchodního rejstříku

popř. rozsudek o vyklizení bytu nebo vyrozumění o vyklizení bytu apod.

vlastník nemovitosti nedokládá své vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit bezúplatným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí

popřípadě jiné dokumenty dokazující neužívání nemovitosti

 

Dále žadatel uvede současnou adresu pobytu osoby, které chce zrušit údaj o trvalém bydlišti, nebo její doručovací adresu anebo oznámí jiný kontakt či údaj, že mu není současná adresa známa.

Doklady, které nelze ověřit správním orgánem ve veřejné databázi, nebo z vlastních zdrojů, se předkládají úředně ověřené.

V tomto správním řízení se postupuje  dle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Žádost není zpoplatněna. Lhůta pro vyřízení je 60 dnů, v případě omluv účastníků řízení z jednání se lhůta přiměřeně prodlužuje. V případě potřeby vyzve správní orgán žadatele k doplnění jeho žádosti, nebo jej předvolá k ústnímu řízení a vyjádření do protokolu.

Neurčí-li si občan novou adresu trvalého pobytu, je mu přidělena adresa ohlašovny, na které byl trvalý pobyt ve správním řízení zrušen.

Od 1.1.2016 je vybírán správní poplatek 100,- Kč za každou osobu /podání žádosti/ zákon č. 643/2004 Sb.o správních poplatcích.

zadost_zruseni_tp_0.doc

18. 11. Romana

Zítra: Alžběta

Cepská hospoda

Zdeněk Fišer   IČO 47789549

Po,Út   zavřeno

St 17 - 22 h

Čt zavřeno

Pá 17 - 22 h

So 17 - 23 h

Ne 17 - 20 h

 14-21.10.2019 DOVOLENÁ!

 Můj obchod-Vojkůvková M.

Po    8 - 10 hod    15.30 - 16.30 hod

Út  zavřeno

St    8 - 10 hod

Čt   zavřeno

Pá   8.30 - 11 hod

So  8 - 10 hod

Žádost kácení

žádost kácení.doc

  ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET

 

htpp://monitor.statnipokladna.cz/2016/obce/detail/00476706 

 Nabízíme ubytování v rekreačním objektu MYSLIVNA CEP:na samotě v blízkosti lesa, jednopatrová zděná budova. V přízemí: kuchyň,obývací pokoj s TV, 2 ložnice, WC,koupelna, komora. V prním patře kuchyň,obývací pokoj s TV, 3 ložnice, WC, koupelna, komora. Celkem 14 lůžek. Vybavení: lednice, el.sporák, 2x TV,teplá voda.  Pozemek je oplocený,možnost grilování,parkování v objektu. Nedaleko vesnice Cep /obchod,hostinec/, Cepské pískovny s krásnou krajinou a možností koupání a cykloturistiky. Velmi levné ubytování Kč 1500,-/den +DPH vhodné pro rodiny s dětmi. V letních měsících pronajímáme v týdeních turnusech od soboty do soboty, v ostatních měsících libovolně . Možnost topení za příplatek. tel. 721 225 462 nebo 606 439 301

Myslivna-fotogalerie-hlavní panel

Sešit1.xlsx
1.jpg

www.idos.cz

Czech Point

CZECHPOINT.pdf

http://www.mapy.cz/#x=134027644@y=131825727@z=11@mm=ZP@sa=s@st=s@ssq=Cep@sss=1@ssp=120705957_126961537_150393765_149833601

Návštěvnost stránek

099117