Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhláška odpady 1 2019.pdf

     
     
     

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Povinně zveřejňované informace

Vyhlášky

Vyhláška Soubor Účinnost
     
POPLATEK ZA PSA    
Vyhláška poplatek za psa 2/2019 Vyhláška psi 2 2019.pdf 1.1.2020

POPLATEK Z POBYTU

Vyhláška poplatek z pobytu 3/2019

 

Vyhláška o poplatku z pobytu 1/2021

 

 ODPADY

Vyhláška obecního systému odpadového hospodářství 

 

 

 

Vyhláška obecního systému odpadového hospodářství

 

Vyhláška odpady 1/2019

 

Vyhláška odpady 1/2020

 

Vyhláška pobyt 3 2019.pdf

 

Obecně závazná vyhláška obce Cep č.12021 o místním poplatku z pobytuobce Cep.doc

 

 

vyhláška kom.odpad 1.1.2023.pdf

Vyhláška o systému shromaždování odpadu 2021.doc

 

Vyhlaska odpady 1 2019[1].pdf

 

Vyhlaska odpady 1 2020.pdf

1.1.2020

 

 

13.10.2021

 

 

1.1.2023

 

 

13.10.2021

 

1.1.2020

 

16.6.2020

 

Směrnice

Směrnice Soubor Účinnost
Veřejné zakázky Směrnice ZVZ.pdf 24.11.2017
Jednací řád Jednací řád.pdf 28.11.2018
Požární řád Požární řád.doc 28.3.2013
Fond vodohospodářského majetku č. 1/2019 Směrnice Fond.pdf 1.7.2019
Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Směrnice dotace z rozpočtu obce.pdf 30.6.2015

Ostatní

Předmět Soubor Účinnost

Kalkulace vodné za rok 2021

Kalkulace vodné za rok 2020

CV-Cep.pdf

Kalkulace vodné,stočné 2020.pdf

1.1.2022

1.1.2021

Kalkulace vodné za rok 2019 kalkulace 2019.pdf 1.5.2020

 tučně zvýrazněné - aktuálně platné

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 167/2012 Sb. zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon