Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Povinně zveřejňované informace

Název vyhlášky

Účinnost

Směrnice zdadávání veř.zakázek Směrnice ZVZ.pdf

24.11.2017

Obecně závazná vyhláška obce Cep č. 1/2015  File.PDF

11.4.2015

Vyhláška komunální odpad.pdf 

27.3.2011

Obecně závazná vyhláška č.1/2004 o veřejném pořádku v obci

1.1.2020

Směrnice -zabezpečení zákona o finanční kontrole zákon 320/2001Sb.Směrnice.doc 2.1.2009
dodatek2.jpg dodatek k vyhlášce č.1/1999 27.5.2010
Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Směrnice č.22015.pdf 17.6.2015
jednací řád.pdf 28.11.2018
Požární vyhláška 2013 Cep2013.do 25.11.2013

Kalkulace vodné stočné 2018 kalkulace.pdf

Kalkulace vodné stočné 2019 platné od 1.5.2020 kalkulace vodné 2020.pdf

16.5.2019

1.5.2020

Směrnice fond obnovy vodovodu a kanalizace Směrnice fond.pdf

Vyhláška 1/2019 -poplatek ze psů Vyhláška 22019.pdf

Vyhláška 2/2019 - komunální odpad Vyhláška komunální odpad.pdf

Vyhláška č. 1/2020 -komunální odpad Vyhláška o odpadech 1 2020.doc Rozúčtování skutečných nákladů obce Cep za svoz a sběr komunálního odpadu za rok 2020.docx

Vyhláška 3/2019 - místní poplatek z pobytu Vyhláška 32019.pdf

1.7.2019

1.1.2020

1.1.2020

16.6.2020

1.1.2020

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 167/2012 Sb. zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon